Skupščina Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah

Skupščina Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah

V petek, 7.4.2017 je bila v dvorani gasilskega doma PGD Mestinje 62. Skupščina Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, kjer so člani Skupščine pregledali delo Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah za leto 2016 in potrdili program dela ter finančni plan za leto 2017.

Za prijeten uvod v delo Skupščine so z glasbeno in plesno točko poskrbeli učenci in učiteljici podružnične Osnovne šole Mestinje.

Med gosti, ki so tudi pozdravili prisotne so bili: Predstavnik Gasilske zveze Slovenije tov. Boranič Mihael, podžupan Občine Rogaška Slatina Martin Kidrič, podžupanja Občine Šmarje pri Jelšah Maja Špes, predstavniki GZ Laško, Šentjur, Celje, Slovenske Konjice, Vojnik – Dobrna, Majšperk, Krško, Ruše, Ribnica, Brežice, Žalec, Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije, Vatrogasne zajednice grada Zaboka, Vatrogasne zajednice obštine Zagorska sela ter predstavnika policijskih postaj Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina.

Na Skupščini so bila podeljena odlikovanja in priznanja Gasilske zveze Slovenije zaslužnim gasilcem, ki so jih prejeli:

1 VRABIČ BRANKO ROGATEC  Gasilska plamenica III. stopnje
2 ČUJEŽ JANKO SVETI ŠTEFAN  Gasilska plamenica II. stopnje
3 KITAK BOŠTJAN DONAČKA GORA  Gasilska plamenica II. stopnje
4 KOVAČIČ BOJAN PRISTAVA PRI MESTINJU  Gasilska plamenica II. stopnje
5 CERINŠEK IVAN MESTINJE  Gasilska plamenica I. stopnje
6 ČAKŠ JOŽE KRISTAN VRH  Gasilska plamenica I. stopnje
7 KOSOVEL DAVORIN MESTINJE  Gasilska plamenica I. stopnje
8 ŠTRAUS SREČKO ŠMARJE PRI JELŠAH  Gasilska plamenica I. stopnje
9 ANDERLIČ SREČKO IMENO  Gasilsko odlikovanje III. stopnje
10 LIPUŠ ANDREJ ŠMARJE PRI JELŠAH  Gasilsko odlikovanje III. stopnje
11 KIDRIČ IVAN ROGAŠKA SLATINA  Gasilsko odlikovanje I. stopnje
12 VONČINA FRANC KOZJE  Gasilsko odlikovanje I. stopnje
13 ŽLENDER FRANC LESIČNO – PILŠTANJ – ZAGORJE  Gasilsko odlikovanje I. stopnje

Ena izmed točk dnevnega reda je bila tudi zamenjava članov Upravnega odbora Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, ki je posledica kadrovskih zamenjav v vodstvih Prostovoljnih gasilskih društev.

Iz Prostovoljnega gasilskega društva Buče je bil v Upravni odbor GZ izvoljen Albin Bizjak, ki je tudi novi predsednik PGD Buče, iz PGD Sveti Štefan je v UO GZ bila izvoljena predsednica PGD Marjanca Žaberl in iz PGD Mestinje je bil v UO GZ izvoljen Pavel Inkret.

????????????????????????????????????   ????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Kvizi gasilske mladine v letu 2017

Kviz gasilske mladine Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah je bil v nedeljo, 5.3.2017 v večnamenski dvorani v Kozjem. Mladi gasilci so se pomerili v teoretičnih in praktičnih znanjih iz gasilstva. Tekmovanja so potekala ekipno s tremi člani.

V kategoriji pionirjev je tekmovalo 20 ekip, v kategoriji mladincev 35 in v kategoriji gasilcev pripravnikov 9 tekmovalnih ekip.

Prve tri uvrščene ekipe iz vsake kategorije so se uvrstile na Kviz celjske regije, ki je bil v OŠ Zreče, 19.3.2017.

Kategorija Ekipa Uvrstitev na Kvizu GZ Uvrstitev na regijskem Kvizu
Pionirji PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje (Ana, Neja, Miha) 1 2
Pionirji PGD Mestinje ( Simon, Lukma, Matic) 2 11
Pionirji PGD Sveti Štefan (Julijan, Dejan, Žiga) 3 6
Mladinci PGD Mestinje 1 (Kevin, Tadej, Valentina) 1 3
Mladinci PGD Kristan Vrh ( Luka, Jan, Dejan ) 2 6
Mladinci PGD Buče ( Patricija, Mihaela, Nika) 3 10
Gasilci pripravniki PGD Pristava pri Mestinju 1(Amadej, Sara, Vid) 1 2
Gasilci pripravniki PGD Pristava pri Mestinju 2(Urh, Blaž Klara) 2 4
Gasilci pripravniki PGD Mestinje ( Ingrid, Michel, Aleksandra) 3 1

Državnega Kviza 2017, ki je bil 1.4.2017 v Šmartnem pri Litiji so se udeležila tekmovalne ekipe Pionirji PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje, Mladinci PGD Mestinje, Gasilci pripravniki PGD Pristava pri Mestinju in Gasilci pripravniki PGD Mestinje in dosegli dobre rezultate.

 

Operativna taktična vaja članic GZ Šmarje pri Jelšah

5. novembra 2016 je komisija za članice pri Gasilski zvezi Šmarje pri Jelšah organizirala prvo operativno gasilsko vajo za članice Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah. Operativna vaja je potekala na poslovno industrijski objekt podjetja MOS SERVIS d.o.o. v Mestinju.

Predpostavka vaje je bila, da je nastal požar v skladišču podjetja, v katerem sta bila poškodovana dva zaposlena.  Požar se je razširil na ostrešje skladišča in grozila je širitev na poslovni del objekta.

Za vodjo vaje je bila imenovana poveljnica Prostovoljnega gasilskega društva Sladka gora Barbara Lipavec, gasilska častnica I. stopnje, ki se je odločila za vodenje intervencije po sektorjih. Sektor ena je vodila podpredsednica komisije za članice pri Gasilski zvezi Šmarje pri Jelšah Marinka Strašek, višja gasilska častnica II. stopnje,  sektor dva pa je vodila predsednica komisije za članice pri Gasilski zvezi  Šmarje pri Jelšah Natalija Šolinc, gasilska častnica II. stopnje. Skupno so pripravile načrt, ki je opredeljeval scenarij vodenja  vaje, namen, cilje, sodelujoče  in načrt ukrepanja.

Klic na pomoč je izvedel direktor podjetja MOS SERVIS d.o.o. Peter Volavšek. Aktiviranih je bilo 74 članic iz štirinajstih društev Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah. Enote so izvozile iz skupnega zbirnega mesta.

Ob prihodu na mesto vaje, je vodja intervencije razdelila naloge vodjam sektorjev, ki so pričele izvajati postopke reševanja poškodovanih oseb in gašenje požara. Pri tem so uporabile 14 gasilskih vozil s potrebno tehniko. Izvedle so dva notranja napada, 9 zunanjih napadov in gašenje z avto lestvijo s košaro. Vodo so odvzemale iz potoka ter hidrantnega omrežja, uporabile pa so tudi vsa razpoložljiva vozila s cisternami.

Potek vaje je strokovno komentiral poveljnik Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah Bogdan Krumpak. Vajo so si ogledali vabljeni gostje, medijska promocija vaje pa je k ogledu privabila tudi precej gledalcev.

Vaja je bila zaključena, ko so bili izvedeni vsi ukrepi: rešeni obe osebi iz skladišča podjetja, požar pogašen.

Po zaključku vaje je bil zbor sodelujočih in predaja raporta vodje intervencije regijskemu poveljniku Celjske regije Bojanu Hrepevniku, ki je podal kratko analizo vaje. Zbrane so ob zaključku vaje nagovorili predsednica komisije za članice pri Gasilski zvezi Šmarje pri Jelšah Natalija Šolinc, predsednik Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah Erih Strašek, poveljnik Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah Bogdan Krumpak, v imenu prisotnih županov je spregovoril župan Občine Šmarje pri Jelšah Stanislav Šket.

Komisija za članice pri Gasilski zvezi Šmarje pri Jelšah se iskreno zahvaljujemo predsedniku Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah Erihu Strašku, poveljniku Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah Bogdanu Krumpaku za vso podporo in pomoč pri pripravi operativne vaje.

Hvala podjetju MOS SERVIS d.o.o. za dovoljenje, da se izvede operativna vaja na njihov poslovno industrijski objekt, za gostoljubje, pomoč pri organizaciji in pogostitev.

Marinka Strašek, VGČ II. stopnje

Regijsko in državno tekmovanje v gasilski orientaciji 2016

Ponikva

Iz Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah se je Regijskega tekmovanja v gasilski orientaciji 2016 udeležilo 12 tekmovalnih ekip, ki so na tekmovanju GZ iz orientacije dosegla najvišja mesta. Regijsko tekmovanje v gasilski orientaciji je bilo 4. septembra 2016 na Ponikvi.

Rezultati tekmovalnih ekip GZ Šmarje pri Jelšah:

Pripravniki PGD Pristava pri Mestinju 2   –    1. mesto

Pripravniki PGD Pristava pri Mestinju 1   –    2. mesto

Mladinci PGD Sela – Verače – Virštanj   –    2. mesto

Mladinci PGD Pristava pri Mestinju   –    3. mesto

Mladinci PGD Kozje 1 –    5. mesto

Mladinke PGD Sladka Gora  –    4. mesto

Mladinke PGD Šmarje pri Jelšah  –    6. mesto

Pionirji PGD Pristava pri Mestinju 1  –    2. mesto

Pionirji PGD Podčetrtek 2  –    5. mesto

Pionirji PGD Kozje 2  –    8. mesto

Pionirke PGD Kristan Vrh  –    4. mesto

Pionirke PGD Lesično – Pilštanj – Zagorje  –    7. mesto

 

Golte

Na Golteh je bilo v soboto 17.9.2016 Državno tekmovanje pionirjev in mladincev v gasilski orientaciji 2016.  Tudi na državnem tekmovanju so se tekmovalne ekipe iz GZ Šmarje pri Jelšah odlično odrezale.

Rezultati:

Pionirji PGD Pristava pri Mestinju   –    17. mesto

Mladinci PGD Sela – Verače – Virštanj   –    3. mesto

Pripravniki PGD Pristava pri Mestinju 1   –    2. mesto

Pripravniki PGD Pristava pri Mestinju 2   –    3. mesto

Letovanje gasilske mladine GZ 2016

Od 3.7. pa do 10.7.2016 je na Debelem Rtiču letovalo 54 mladih gasilcev Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah. Za njih je skrbelo 7 vzgojiteljev – mentorjev gasilske mladine. Zraven morskih užitkov so se mladi gasilci tudi družili, zabavali, pomerili v športnih in drugih igrah, bili na izletu z ladjico ter se izobraževali za čina Pionir in Mladinec gasilec.

Gasilsko člansko tekmovanje GZ Šmarje pri Jelšah 2016

Rogatec, 5.6.2014

V nedeljo je v Športnem parku Rogatec potekalo Gasilsko tekmovanje članic, članov , starejših gasilk in starejših gasilcev gasilske zveze Šmarje pri Jelšah. Skupaj je nastopilo 72 tekmovalnih enot. Na otvoritvi in zaključku sta prisotne pozdravila župan Občine Rogatec Martin Mikolič in predsednik GZ Šmarje pri Jelšah Erih Strašek.

Rezultati Gasilskega članskega tekmovanja GZ Šmarje pri Jelšah 2016

NADOMESTNE VOLITVE PREDSEDNIKA GZ ŠMARJE PRI JELŠAH

KANDIDACIJSKA KOMISIJA

GZ ŠMARJE PRI JELŠAH

 

Datum: 25.3.2016

KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA GASILSKE ZVEZE  ŠMARJE PRI JELŠAH

Kandidacijska komisija za nadomestne volitve predsednika GZ Šmarje pri Jelšah 2016-2018 je na svoji 2. seji 7.3.2016 odpirala in obravnavala prispele kandidature za predsednika GZ, ki so prispele s pošto na naslov GZ. Na 3. Seji, ki je bila 14.3.2016 pa so odpirali dopolnitve k kandidaturi in pripravili kandidacijsko listo, ki jo bo predlagala 08.4.2016 Skupščini GZ Šmarje pri Jelšah v izvolitev.

  1. A) Kandidat za predsednika GZ Šmarje pri Jelšah
Priimek in ime Letnica rojstva Stopnja spl. izobrazbe Gasilski čin Član PGD
Strašek Erih 1961 VI. VGČ II. St. Mestinje