Kviz gasilske mladine celjske regije 2018

Odličen uspeh mladih gasilcev Gasilske zveze Šmarje pri jelšah na Kvizu gasilske mladine celjske regije 2018, ki je bil v soboto, 10.3.2018 v Osnovni šoli Ljubečna.

Pionirji PGD Pristava pri Mestinju 1. mesto

Mladinci PGD Kristan Vrh 2. mesto

Mladinci PGD Buče  3. mesto

Te ekipe so se uvrstile na Državni kviz 2018, ki bo v Trbovljah, 17.3.2018.

Ostale uvrstitve:

Pionirji PGD Kristan Vrh 6. mesto

Pionirji PGD Podčetrtek 20. mesto

Mladinci PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje  11. mesto

Gasilci pripravniki PGD Mestinje 5.mesto

Gasilci pripravniki PGD Podčetrtek 8.mesto

Gasilci pripravniki PGD Šmarje pri Jelšah 11.mesto

Kviz gasilske mladine GZ Šmarje pri Jelšah

V gasilskem domu Prostovoljnega gasilskega društva Rogaška Slatina so se v nedeljo 4. marca 2018 v teoretičnih in praktičnih znanjih iz gasilstva pomerili mladi gasilci Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah. Kviza so se udeležili mladi gasilci v pionirski, mladinski in kategoriji gasilcev pripravnikov. Pionirskih ekip je bilo 18, mladinskih 31 in 4 ekipe gasilcev pripravnikov. Na zaključku tekmovanja je mlade gasilce, njihove mentorje, Tekmovalni odbor, sodnike in ostale zadolžene za izvedbo kviza ter člane gostitelja Kviza v imenu Občin v GZ Šmarje pri Jelšah pozdravil Podžupan občine Rogaška Slatina Martin Kidrič.

Prve tri uvrščene tekmovalne ekipe iz vsake kategorije se bodo 10.3.2018 udeležile regijskega kviza gasilske mladine celjske regije, ki bo v Osnovni Šoli Ljubečna.

Pionirji Rezultati 2018 KVIZ GZ Šmarje pri Jelšah

Mladinci Rezultati 2018 KVIZ GZ Šmarje pri Jelšah

Pripravniki Rezultati 2018 KVIZ GZ Šmarje pri Jelšah

V Gasilski zvezi Šmarje pri Jelšah 14 novih gasilskih častnikov

27 gasilcev celjske regije je v soboto 27.1.2018 z praktičnim delom zaključnega izpita uspešno zaključilo tečaj za gasilskega častnika. Med temi jih je kar 14 iz Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah.

PGD Steklarna – Gaberšek Aleš

PGD Šentvid pri Grobelnem – Gajšek Klemen, Gobec Sebastjan, Pahole Jože

PGD Mestinje – Vizjak Gašper, Strašek Tadej

PGD Rogatec – Šurbek Tjaša, Mogu Klavdija

PGD Šmarje pri Jelšah – Vrbek Domen, Lupše Blaž, Šket Janko

PGD Rogaška Slatina – Kos Uroš

PGD Sveti Štefan – Slatenšek Silvester

PGD Zibika – Drame Dominik

Teoretičen del izpita

 

Praktične vaje v Šmarju pri Jelšah – Vodja intervencije z vodji oddelkov

Zaključek praktičnih vaj iz gasilske taktike v Šmarju pri Jelšah

Ocenjevanje dela vodje intervencije

Gasilska slika po uspešnem zaključku izobraževanja za gasilskega častnika

Še ena slika novih gasilskih častnikov v celjski regiji

VOLITVE ZA FUNKCIONARJE IN ORGANE GZ ŠMARJE PRI JELŠAH – 2018-2023

VOLITVE ZA FUNKCIONARJE IN ORGANE GZ ŠMARJE PRI JELŠAH  –   2018-2023

Kandidacijska komisija GZ Šmarje pri Jelšah je na svoji 1.seji oblikovala in potrdila RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLITVE ORGANOV IN FUNKCIONARJEV NA SKUPŠČINI GZ ŠMARJE PRI JELŠAH ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2023, ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL ter OBRAZCE za predlaganje kandidatov.

 

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA GZ Šmarje pri Jelšah 2018-2023.pdf

Rokovnik volilnih opravil za volitve v GZ Šmarje pri Jelšah 2018-2023.pdf

Obrazec – Kandidat za Predsednika GZ

Obrazec – Kandidat za Poveljnika GZ

Obrazec-Kandidati-za-člane-UO

Obrazec – Kandidati za NO GZ

Obrazec – Soglasje in izjava h kandidaturi

Operativno taktična vaja članic GZ Šmarje pri Jelšah

V soboto, 4.11.2017 so članice iz PGD v GZ Šmarje pri Jelšah izvedle operativno taktično vajo gašenja in reševanja na proizvodni obrat ORGLARSTVO Škrabl v Rogaški Slatini. Sodelovalo je 65 gasilk. Vajo je vodila Barbara Lipavec s pomočnicama Natalijo Šolinc in Marinko Strašek.

Vajo so si ogledali Župan Občine Rogaška Slatina Branko Kidrič, regijski poveljnik Bojan Hrepevnik, predsednik in poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah, občinski poveljniki, gasilci in gasilke iz GZ Šmarje pri Jelšah ter zaposleni v podjetju Orgarstvo Škrabl.

 

Regijski gasilski tekmovanji v Zrečeh

V soboto 14.10.2017 je bilo v Zrečah gasilsko tekmovanje Matevža Haceta za pionirje, pionirke, mladince in mladinke celjske regije. V nedeljo 15.10.2017 pa so se pomerile najboljše gasilske tekmovalne enote gasilskih zvez celjske regije v kategoriji članov A, članic A, članov B, članic B, starejših gasilcev in starejših gasilk.

Tekmovalne enote, ki so zastopale GZ Šmarje pri Jelšah so se na teh dveh tekmovanjih odlično odrezale. Na Državno gasilsko tekmovanje MH, ki bo prihodnje leto so se uvrstili :

Pionirke PGD Šentvid pri Grobelnem – 1. Mesto

Mladinke PGD Šentvid pri Grobelnem – 2. Mesto

Mladinke PGD Pristava pri Mestinju – 3. Mesto

Mladinci PGD Pristava pri Mestinju  – 1. Mesto

Starejše gasilke PGD Kozje – 1. Mesto

Člani B PGD Mestinje – 1. Mesto

Članice A PGD Mestinje – 2. Mesto