Regijski gasilski tekmovanji v Zrečeh

V soboto 14.10.2017 je bilo v Zrečah gasilsko tekmovanje Matevža Haceta za pionirje, pionirke, mladince in mladinke celjske regije. V nedeljo 15.10.2017 pa so se pomerile najboljše gasilske tekmovalne enote gasilskih zvez celjske regije v kategoriji članov A, članic A, članov B, članic B, starejših gasilcev in starejših gasilk.

Tekmovalne enote, ki so zastopale GZ Šmarje pri Jelšah so se na teh dveh tekmovanjih odlično odrezale. Na Državno gasilsko tekmovanje MH, ki bo prihodnje leto so se uvrstili :

Pionirke PGD Šentvid pri Grobelnem – 1. Mesto

Mladinke PGD Šentvid pri Grobelnem – 2. Mesto

Mladinke PGD Pristava pri Mestinju – 3. Mesto

Mladinci PGD Pristava pri Mestinju  – 1. Mesto

Starejše gasilke PGD Kozje – 1. Mesto

Člani B PGD Mestinje – 1. Mesto

Članice A PGD Mestinje – 2. Mesto

 

Gasilsko pionirsko in mladinsko tekmovanje MH GZ Šmarje pri Jelšah

V nedeljo, 8.10.2017 je na športnih igriščih Osnovne šole Šmarje pri Jelšah potekalo gasilsko tekmovanje mladine za memorial Matevža Haceta 2017. Pionirji in pionirke so se pomerili v vaji z vedrovko, štafetnim prenosom vode in v vaji razvrščanja. Mladinci in mladinke pa so izvajali mokro vajo z hidrantom, odgovarjali na vprašanja iz gasilstva in pokazali svoja znanja iz razvrščanja. Mlade gasilce sta obiskala župan občine Šmarje pri Jelšah Stanislav Šket in Mitja Šket, ravnatelj OŠ, ki je gostila in nahranila mlade gasilce.

Najboljše tri uvrščene tekmovalne enote iz vsake kategorije se bodo udeležile regijskega gasilskega tekmovanja MH 2017, ki bo v soboto, 14.10.2017 v Zrečah.

RezultatiIMG_7395IMG_7340

IMG_7323

IMG_7403

Regijsko tekmovanje v gasilski orientaciji v Mestinju

V nedeljo, 3. septembra 2017 so se mladi gasilci pomerili v gasilski orientaciji. Nastopile so najboljše tekmovalne ekipe v gasilski orientaciji iz gasilskih zvez celjske regije. Start in cilj sta bila pri OŠ v Mestinju, proga pa je potekala med Mestinjem, Lembergom in Krtincami. Pomerili so se v šestih kategorijah: Pionirji – 14 ekip, pionirke – 13 ekip, mladinci – 15 ekip, mladinke – 11 ekip, gasilci pripravniki – 7 ekip in gasilke pripravnice – 5 ekip. Gostitelj regijske orientacije je bilo Prostovoljno gasilsko društvo Mestinje. Priznanja, pokale in medalje so po nagovorih podeljevali: Župan Občine Šmarje pri Jelšah Stanislav Šket, Bogdan Krumpak – poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah, Erih Strašek – predsednik GZ Šmarje pri Jelšah, Janja Pesjak – predsednica mladinske komisije celjske regije,  vodja tekmovanja in namestnik regijskega poveljnika – Ivan Jezernik ter  predsednik tekmovalnega odbora in regijski poveljnik celjske regije Bojan Hrepevnik.

Najboljši dve uvrščeni ekipi iz vsake kategorije se bosta udeležili Državne gasilske orientacije 2017, ki bo v soboto, 16.9.2017 v Gorici pri Slivnici.

Rezultati gasilci pripravniki

Rezultati gasilke pripravnice

Rezultati mladinci

Rezultati mladinke

Rezultati pionirji

Rezultati pionirke

 

Letovanje gasilske mladine GZ Šmarje pri Jelšah

Tudi letos je v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije na Debelem Rtiču letovalo 52 mladih gasilcev in njihovih 6 mentorjev gasilske zveze Šmarje pri Jelšah.

Letovali so od 1.7.2017 do 8.7.2017. Na letovanju so se vključevali v kulturne in športne aktivnosti, ki so jih organizirali njihovi mentorji ali pa v tiste, ki jih je pripravila animacijska skupina letovišča. Med letovanjem so se izobraževali za bronasto in srebrno preventivno značko. Na letovanju sta jih obiskala poveljnik GZ Bogdan Krumpak in predsednik GZ Erih Strašek. V četrtek so z ladjico odpotovali na izlet v Izolo. Vsi, ki so uspešno opravili testiranje za bronasto in srebrno preventivno značko so dobili potrdilo o opravljenem izpitu. Najboljše trojke v gasilsko športnih in šaljivih igrah pa so dobile medalje.

 

????????????????????????????????????                ????????????????????????????????????           ????????????????????????????????????

Skupinska slika                                                                 Tekmovanje v gasilsko športnih igrah                        Izlet v Izolo z ladjico

 

????????????????????????????????????       ????????????????????????????????????

Priznanja in medalje                                                     Nočno kopanje

Gasilsko tekmovanje MH 2017 članic, članov, starejših gasilk in starejših gasilcev GZ Šmarje pri Jelšah

V nedeljo, 28.5.2017 je v Podčetrtku potekalo Memorialno gasilsko tekmovanje Matevža Haceta za članice, člane, starejše gasilke in starejše gasilce gasilske zveze Šmarje pri Jelšah. Člani in članice so se pomerili v mokri taktični vaji, razvrščanju in reševanju teoretičnih testov na parkiriščih pri večnamenski dvorani, starejše gasilke in gasilci pa v suhi hidrantni vaji in raznoterostih pri gasilskem domu PGD Podčetrtek. Na zaključku tekmovanja so tekmovalce in gasilske sodnike pozdravili Predsednik PGD Podčetrtek Jernej Kovačič, Poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah Bogdan Krumpak, Predsednik GZ Šmarje pri Jelšah Erih Strašek, župan Občine Podčetrtek Peter Misja in regijski gasilski poveljnik Bojan Hrepevnik, ki so tekmovalnim enotam tudi podelili priznanja, najboljšim tekmovalnim enotam pa tudi pokale. Prve tri uvrščene tekmovalne enote iz vsake kategorije se bodo udeležile tekmovanja celjske regije, ki bo oktobra 2017.

 

UVRSTITVE NA TEKMOVANJU:

Starejše gasilke

Mesto Ekipa
1 KOZJE
2 ŠMARJE PRI JELŠAH
3 POLJE – SEDLARJEVO

Starejši gasilci

Mesto Ekipa
1 PRISTAVA PRI MESTINJU
2 ŠMARJE PRI JELŠAH
3 PODČETRTEK
4 POLJE – SEDLARJEVO
5 MESTINJE
6 ROGAŠKA SLATINA

 

Članice B

Mesto Ekipa
1 STEKLARNA ROGAŠKA SLATINA
2 SVETI FLORIJAN
3 ŠENTVID PRI GROBELNEM
4 ROGAŠKA SLATINA

 

Člani B

Mesto Ekipa
1 MESTINJE
2 PRISTAVA PRI MESTINJU
3 STEKLARNA ROGAŠKA SLATINA
4 ŠMARJE PRI JELŠAH
5 KRISTAN VRH
6 ROGAŠKA SLATINA
7 SVETI FLORIJAN

 

Članice A

Mesto Ekipa
1 MESTINJE
2 LESIČNO – PILŠTANJ – ZAGORJE
3 DONAČKA GORA
4 KRISTAN VRH
5 PODČETRTEK
6 ŠMARJE PRI JELŠAH
7 BUČE

 

Člani A

Mesto Ekipa
1 STEKLARNA ROGAŠKA SLATINA
2 SVETI FLORIJAN
3 PODČETRTEK
4 PRISTAVA PRI MESTINJU
5 ŠMARJE PRI JELŠAH
6 KRISTAN VRH
7 DONAČKA GORA
8 LESIČNO – PILŠTANJ – ZAGORJE
9 ROGAŠKA SLATINA
10 ROGATEC
11 SELA – VERAČE – VIRŠTANJ
12 DOBOVEC PRI ROGATCU
13 IMENO

IMG_9408                             IMG_9391

Skupščina Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah

Skupščina Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah

V petek, 7.4.2017 je bila v dvorani gasilskega doma PGD Mestinje 62. Skupščina Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, kjer so člani Skupščine pregledali delo Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah za leto 2016 in potrdili program dela ter finančni plan za leto 2017.

Za prijeten uvod v delo Skupščine so z glasbeno in plesno točko poskrbeli učenci in učiteljici podružnične Osnovne šole Mestinje.

Med gosti, ki so tudi pozdravili prisotne so bili: Predstavnik Gasilske zveze Slovenije tov. Boranič Mihael, podžupan Občine Rogaška Slatina Martin Kidrič, podžupanja Občine Šmarje pri Jelšah Maja Špes, predstavniki GZ Laško, Šentjur, Celje, Slovenske Konjice, Vojnik – Dobrna, Majšperk, Krško, Ruše, Ribnica, Brežice, Žalec, Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije, Vatrogasne zajednice grada Zaboka, Vatrogasne zajednice obštine Zagorska sela ter predstavnika policijskih postaj Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina.

Na Skupščini so bila podeljena odlikovanja in priznanja Gasilske zveze Slovenije zaslužnim gasilcem, ki so jih prejeli:

1 VRABIČ BRANKO ROGATEC  Gasilska plamenica III. stopnje
2 ČUJEŽ JANKO SVETI ŠTEFAN  Gasilska plamenica II. stopnje
3 KITAK BOŠTJAN DONAČKA GORA  Gasilska plamenica II. stopnje
4 KOVAČIČ BOJAN PRISTAVA PRI MESTINJU  Gasilska plamenica II. stopnje
5 CERINŠEK IVAN MESTINJE  Gasilska plamenica I. stopnje
6 ČAKŠ JOŽE KRISTAN VRH  Gasilska plamenica I. stopnje
7 KOSOVEL DAVORIN MESTINJE  Gasilska plamenica I. stopnje
8 ŠTRAUS SREČKO ŠMARJE PRI JELŠAH  Gasilska plamenica I. stopnje
9 ANDERLIČ SREČKO IMENO  Gasilsko odlikovanje III. stopnje
10 LIPUŠ ANDREJ ŠMARJE PRI JELŠAH  Gasilsko odlikovanje III. stopnje
11 KIDRIČ IVAN ROGAŠKA SLATINA  Gasilsko odlikovanje I. stopnje
12 VONČINA FRANC KOZJE  Gasilsko odlikovanje I. stopnje
13 ŽLENDER FRANC LESIČNO – PILŠTANJ – ZAGORJE  Gasilsko odlikovanje I. stopnje

Ena izmed točk dnevnega reda je bila tudi zamenjava članov Upravnega odbora Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, ki je posledica kadrovskih zamenjav v vodstvih Prostovoljnih gasilskih društev.

Iz Prostovoljnega gasilskega društva Buče je bil v Upravni odbor GZ izvoljen Albin Bizjak, ki je tudi novi predsednik PGD Buče, iz PGD Sveti Štefan je v UO GZ bila izvoljena predsednica PGD Marjanca Žaberl in iz PGD Mestinje je bil v UO GZ izvoljen Pavel Inkret.

????????????????????????????????????   ????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Kvizi gasilske mladine v letu 2017

Kviz gasilske mladine Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah je bil v nedeljo, 5.3.2017 v večnamenski dvorani v Kozjem. Mladi gasilci so se pomerili v teoretičnih in praktičnih znanjih iz gasilstva. Tekmovanja so potekala ekipno s tremi člani.

V kategoriji pionirjev je tekmovalo 20 ekip, v kategoriji mladincev 35 in v kategoriji gasilcev pripravnikov 9 tekmovalnih ekip.

Prve tri uvrščene ekipe iz vsake kategorije so se uvrstile na Kviz celjske regije, ki je bil v OŠ Zreče, 19.3.2017.

Kategorija Ekipa Uvrstitev na Kvizu GZ Uvrstitev na regijskem Kvizu
Pionirji PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje (Ana, Neja, Miha) 1 2
Pionirji PGD Mestinje ( Simon, Lukma, Matic) 2 11
Pionirji PGD Sveti Štefan (Julijan, Dejan, Žiga) 3 6
Mladinci PGD Mestinje 1 (Kevin, Tadej, Valentina) 1 3
Mladinci PGD Kristan Vrh ( Luka, Jan, Dejan ) 2 6
Mladinci PGD Buče ( Patricija, Mihaela, Nika) 3 10
Gasilci pripravniki PGD Pristava pri Mestinju 1(Amadej, Sara, Vid) 1 2
Gasilci pripravniki PGD Pristava pri Mestinju 2(Urh, Blaž Klara) 2 4
Gasilci pripravniki PGD Mestinje ( Ingrid, Michel, Aleksandra) 3 1

Državnega Kviza 2017, ki je bil 1.4.2017 v Šmartnem pri Litiji so se udeležila tekmovalne ekipe Pionirji PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje, Mladinci PGD Mestinje, Gasilci pripravniki PGD Pristava pri Mestinju in Gasilci pripravniki PGD Mestinje in dosegli dobre rezultate.