Predstavitev kandidacijske liste za volitve funkcionarjev in organov GZ v mandatnem obdobju 2018-2023

KANDIDACIJSKA KOMISIJA

GZ ŠMARJE PRI JELŠAH

Datum: 21.3.2018

KANDIDATI ZA FUNKCIONARJA IN ORGANE GASILSKE ZVEZE  ŠMARJE PRI JELŠAH

Kandidacijska komisija za volitve predsednika, poveljnika in organov GZ Šmarje pri Jelšah za mandatno obdobje 2018-2023 je na svoji 2. seji 12.3.2018 odpirala in obravnavala prispele kandidature za predsednika GZ, poveljnika GZ,  namestnika predsednika, namestnika poveljnika, člane UO, člane poveljstva in člane NO,  ki so prispele s pošto na naslov GZ. Na 3. Seji, ki je bila 20.3.2018 pa so odpirali dopolnitve k kandidaturam in pripravili kandidacijsko listo, ki jo bo predlagala 06.04.2018 Skupščini GZ Šmarje pri Jelšah v izvolitev.

1) Kandidat za predsednika GZ Šmarje pri Jelšah

Priimek in ime Letnica rojstva Stopnja spl. izobrazbe Gasilski čin Član PGD
Strašek Erih 1961 VI. VGČ II. St. Mestinje

2) Kandidat za poveljnika GZ Šmarje pri Jelšah

Priimek in ime Letnica rojstva Stopnja spl. izobrazbe Gasilski čin Član PGD
Krumpak Bogdan 1964 V. VGČ II. St. Rogaška Slatina

3) Kandidatka za namestnika predsednika GZ Šmarje pri Jelšah

Priimek in ime Letnica rojstva Stopnja spl. izobrazbe Gasilski čin Član PGD
Hrepevnik Josipa 1963 VII. VGČ org. I. St. Rogaška Slatina

4) Kandidat za namestnika poveljnika GZ Šmarje pri Jelšah

Priimek in ime Letnica rojstva Stopnja spl. izobrazbe Gasilski čin Član PGD
Bercko Luka 1974 VII. VGČ II. St. Steklarna Rogaška Slatina

5) Kandidati za člane Nadzornega odbora GZ Šmarje pri Jelšah

Priimek in ime Letnica rojstva Stopnja spl. šolske izobrazbe Gasilski čin Član PGD
Pevec Stanislav 1971 VI. GČ II. St. Mestinje
Bercko Franc 1950 V. VGČ II. St. Steklarna Rogaška Slatina
Osojnik Robert 1980 V. NGČ II. St. Podsreda
Žlender Franc 1962 IV. GČ I. St. Lesično-Pilštanj-Zagorje
Žogan Branislav 1960 VI. GČ II. St. Šentvid pri Grobelnem
Stoklas Alojz 1967 IV. GČ II. St. Šmarje pri Jelšah
Mikola Marjan 1955 V. VGČ II. St. Kristan Vrh

6) Kandidati za člane Upravnega odbora GZ Šmarje pri Jelšah

Priimek in ime Letnica rojstva STOPNJA SPLOŠNE IZOBRAZBE GASILSKI ČIN ČLAN PGD
Strašek Erih 1961 VI. VGČ II. St. Mestinje
Hrepevnik Josipa 1963 VII. VGČ org.I.St. Rogaška Slatina
Krumpak Bogdan 1964 V. VGČ II. St. Rogaška Slatina
Ketiš Marko 1968 V. G Zibika
Kidrič Martin 1951 V. VGČ II. St. Steklarna Rogaška Slatina
Golej Tomaž 1997 III. G Sela-Verače-Virštanj
Knezič Andrej 1982 V. G I. st. Bistrica ob Sotli
Žaberl Marjanca 1989 VI/2 VG I.St. Sveti Štefan
Gobec Dragica 1953 V. GČ II. St. Pristava pri Mestinju
Kamplet Bojan 1975 V. Sladka Gora
Mogu Klavdija 1981 V. Rogatec
Kovačič Jernej 1987 V. VG I.St. Podčetrtek
Kotnik Kristan 1954 IV. GČ II. St. Dobovec pri Rogatcu
Lipuš Andrej 1981 V. GČ I.St. Šmarje pri Jelšah
Šulc Jernej 1991 V. G I. st. Podsreda
Perčič Ervin 1968 VII. GČ II. st Kozje
Povalej Ivan 1967 III. NGČ Rogaška Slatina
Kosovel Davorin 1966 IV. GČ II. St. Mestinje
Šelekar Blaž 1987 VII. Imeno
Šolinc Natalija 1971 V. GČ II. St. Šentvid pri Grobelnem
Turk Andrej 1981 VII. G I. st. Donačka Gora
Kidrič Albin 1951 V. GČ II.St. Polje – Sedlarjevo
Volovšek Peter 1972 V. G Kostrivnica
Vraničar Peter 1966 VII. VGČ II. St. Kristan Vrh
Krumpak Vlado 1979 III. GČ II. St. Sveti Florijan
Volavšek Robert 1973 V. GČ I. St. Lesično-Pilštanj-Zagorje
Bizjak Albin 1975 IV. GČ II. St. Buče

7) Kandidati za člane Poveljstva GZ Šmarje pri Jelšah

Priimek in ime  Letnica rojstva Stopnja spl. izobrazbe Gasilski čin Član PGD
Krumpak Bogdan 1964 V. VGČ II. St. Rogaška Slatina
Bercko Luka 1974 VII. VGČ II. St. Steklarna Rogaška Slatina
Škrablin Primož 1985 VII. VGČ Sladka Gora
Gobec Sandi 1980 V. VGČ I. St. Pristava pri Mestinju
Jančič Sandi 1962 V. VGČ II. St. Mestinje
Čančala Marijan 1975 V. GČ I. St. Rogatec
Koprivc Martin 1966 IV. VGČ II. St. Šmarje pri Jelšah
Lipošek Sašo 1984 V. GČ I.St. Podčetrtek
Šelekar Blaž 1987 VII. Imeno
Prešiček Boštjan 1972 V. GČ II. St. Kozje
Polajžer Štefan 1964 V. GČ I. St. Rogatec
Gamilec Mario  1985  VI/2  GČ  Steklarna Rogaška Slatina
Stiplovšek Rok  1986  V.  GČ I. St.  Šmarje pri Jelšah
Oprešnik Janez 1961 IV. VGČ II. St. Lesično-Pilštanj-Zagorje
Kravarič Anton 1973 IV. GČ II. St. Bistrica ob Sotli
Vam je vsebina všeč? Delite jo na družbena omrežja ali pošljite povezavo prijateljem. Hvala!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •