63. Skupščina Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah

V dvorani Doma krajanov Podsreda je v petek, 6.4.2017 potekala 63. Skupščina GZ Šmarje pri Jelšah. Ta skupščina je bila tudi volilna, saj je letos potekel petletni mandat funkcionarjema in organom GZ Šmarje pri Jelšah. Na Skupščini je bila prisotna Županja Občine Kozje Milenca Krajnc, ki je pozdravila prisotne v imenu vseh šestih županov UE Šmarje pri Jelšah. Prisotna sta bila tudi Župan Občine Rogatec Martin Mikolič in župan Občine Podčetrtek Peter Misja. Izpostavo URSZR Celje je predstavljala g. Anita Fir, Gasilsko Zvezo Slovenije pa Bojan Hrepevnik. Prisotna sta bila tudi predstavnika PP Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah. Skupščine so se poleg delegatov in vodstva GZ Šmarje pri Jelšah udeležili tudi predstavniki GZ celjske regije, prijateljskih GZ in GZ iz Republike Hrvaške.

Po predstavitvi in sprejetju poročil o delu in finančnih tokovih v letu 2017 je sledila razrešnica vodstvu in organom GZ Šmarje pri Jelšah za mandatno obdobje 2013- 2018. Takoj zatem so potekale volitve funkcionarjev in organov GZ Šmarje pri Jelšah za mandatno obdobje 2018 – 2023. Za predsednika je bil izvoljen Erih Strašek, njegova namestnica je Josipa Hrepevnik, Poveljnik GZ je Bogdan Krumpak, njegov namestnik pa je Luka Bercko. Predsednik je predstavil člane UO, ki so jih delegirala PGD. Prav tako je tudi poveljnik prebral imena članov poveljstva. Vsi so bili soglasno potrjeni. Za člane NO so se izvedle tajne volitve saj se je izmed sedmih kandidatov izbiralo pet. Z največ glasovi med petimi izvoljenimi kandidati NO je Marjan Mikola postal predsednik Nadzornega odbora GZ Šmarje pri Jelšah.

Delovno predsedstvo Skupščine GZ 2018                                                                                                                                            Delovno predsedstvo Skupščine GZ

Podeljena so bila tudi odlikovanja Gasilske Zveze Slovenije naslednjim članom:

Član Član organizacija Podeljeno odlikovanje
1 CVETANOVIČ VINCENC 1049 – BISTRICA OB SOTLI 33 – Odlikovanje za posebne zasluge
2 ČOKL VINKO 1063 – ROGAŠKA SLATINA 30 – Gasilsko odlikovanje II. stopnje
3 DEČMAN FRANCI 1073 – ŠMARJE PRI JELŠAH 26 – Gasilska plamenica III. stopnje
4 DROFENIK ZVONKO 1058 – PRISTAVA PRI MESTINJU 30 – Gasilsko odlikovanje II. stopnje
5 KUTERNIK JAKOB 1067 – ROGATEC 29 – Gasilsko odlikovanje III. stopnje
6 MIKOLIČ PETER 1066 – DONAČKA GORA 27 – Gasilska plamenica II. stopnje
7 RECKO LEOPOLD 1071 – SVETI ŠTEFAN 27 – Gasilska plamenica II. stopnje
8 SLATENŠEK SILVESTER 1071 – SVETI ŠTEFAN 27 – Gasilska plamenica II. stopnje
9 VRANIČAR PETER 1068 – KRISTAN VRH 30 – Gasilsko odlikovanje II. stopnje
10 ZAGOREC ROBERT 1051 – KOZJE 29 – Gasilsko odlikovanje III. stopnje
11 ZIDAR IRENA 1052 – LESIČNO – PILŠTANJ – ZAGORJE 29 – Gasilsko odlikovanje III. stopnje
12 ALEGRO LEOPOLD 1055 – IMENO 28 – Gasilska plamenica I. stopnje
13 MISJA PETER 1055 – IMENO 31 – Gasilsko odlikovanje I. stopnje
14 PREBIL MIRAN 1055 – IMENO 30 – Gasilsko odlikovanje II. stopnje
15 ŠELEKAR DARKO 1055 – IMENO 31 – Gasilsko odlikovanje I. stopnje
16 ŠELEKAR ROMAN 1055 – IMENO 27 – Gasilska plamenica II. stopnje

Odlikovanci GZS 2018

Prejemniki odlikovanj GZS

Vam je vsebina všeč? Delite jo na družbena omrežja ali pošljite povezavo prijateljem. Hvala!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •