Operativna taktična vaja članic GZ Šmarje pri Jelšah

5. novembra 2016 je komisija za članice pri Gasilski zvezi Šmarje pri Jelšah organizirala prvo operativno gasilsko vajo za članice Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah. Operativna vaja je potekala na poslovno industrijski objekt podjetja MOS SERVIS d.o.o. v Mestinju.

Predpostavka vaje je bila, da je nastal požar v skladišču podjetja, v katerem sta bila poškodovana dva zaposlena.  Požar se je razširil na ostrešje skladišča in grozila je širitev na poslovni del objekta.

Za vodjo vaje je bila imenovana poveljnica Prostovoljnega gasilskega društva Sladka gora Barbara Lipavec, gasilska častnica I. stopnje, ki se je odločila za vodenje intervencije po sektorjih. Sektor ena je vodila podpredsednica komisije za članice pri Gasilski zvezi Šmarje pri Jelšah Marinka Strašek, višja gasilska častnica II. stopnje,  sektor dva pa je vodila predsednica komisije za članice pri Gasilski zvezi  Šmarje pri Jelšah Natalija Šolinc, gasilska častnica II. stopnje. Skupno so pripravile načrt, ki je opredeljeval scenarij vodenja  vaje, namen, cilje, sodelujoče  in načrt ukrepanja.

Klic na pomoč je izvedel direktor podjetja MOS SERVIS d.o.o. Peter Volavšek. Aktiviranih je bilo 74 članic iz štirinajstih društev Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah. Enote so izvozile iz skupnega zbirnega mesta.

Ob prihodu na mesto vaje, je vodja intervencije razdelila naloge vodjam sektorjev, ki so pričele izvajati postopke reševanja poškodovanih oseb in gašenje požara. Pri tem so uporabile 14 gasilskih vozil s potrebno tehniko. Izvedle so dva notranja napada, 9 zunanjih napadov in gašenje z avto lestvijo s košaro. Vodo so odvzemale iz potoka ter hidrantnega omrežja, uporabile pa so tudi vsa razpoložljiva vozila s cisternami.

Potek vaje je strokovno komentiral poveljnik Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah Bogdan Krumpak. Vajo so si ogledali vabljeni gostje, medijska promocija vaje pa je k ogledu privabila tudi precej gledalcev.

Vaja je bila zaključena, ko so bili izvedeni vsi ukrepi: rešeni obe osebi iz skladišča podjetja, požar pogašen.

Po zaključku vaje je bil zbor sodelujočih in predaja raporta vodje intervencije regijskemu poveljniku Celjske regije Bojanu Hrepevniku, ki je podal kratko analizo vaje. Zbrane so ob zaključku vaje nagovorili predsednica komisije za članice pri Gasilski zvezi Šmarje pri Jelšah Natalija Šolinc, predsednik Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah Erih Strašek, poveljnik Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah Bogdan Krumpak, v imenu prisotnih županov je spregovoril župan Občine Šmarje pri Jelšah Stanislav Šket.

Komisija za članice pri Gasilski zvezi Šmarje pri Jelšah se iskreno zahvaljujemo predsedniku Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah Erihu Strašku, poveljniku Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah Bogdanu Krumpaku za vso podporo in pomoč pri pripravi operativne vaje.

Hvala podjetju MOS SERVIS d.o.o. za dovoljenje, da se izvede operativna vaja na njihov poslovno industrijski objekt, za gostoljubje, pomoč pri organizaciji in pogostitev.

Marinka Strašek, VGČ II. stopnje

Vam je vsebina všeč? Delite jo na družbena omrežja ali pošljite povezavo prijateljem. Hvala!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •