Skupščina Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah

V petek, 7.4.2017 je bila v dvorani gasilskega doma PGD Mestinje 62. Skupščina Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, kjer so člani Skupščine pregledali delo Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah za leto 2016 in potrdili program dela ter finančni plan za leto 2017.

Za prijeten uvod v delo Skupščine so z glasbeno in plesno točko poskrbeli učenci in učiteljici podružnične Osnovne šole Mestinje.

Med gosti, ki so tudi pozdravili prisotne so bili: Predstavnik Gasilske zveze Slovenije tov. Boranič Mihael, podžupan Občine Rogaška Slatina Martin Kidrič, podžupanja Občine Šmarje pri Jelšah Maja Špes, predstavniki GZ Laško, Šentjur, Celje, Slovenske Konjice, Vojnik – Dobrna, Majšperk, Krško, Ruše, Ribnica, Brežice, Žalec, Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije, Vatrogasne zajednice grada Zaboka, Vatrogasne zajednice obštine Zagorska sela ter predstavnika policijskih postaj Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina.

Na Skupščini so bila podeljena odlikovanja in priznanja Gasilske zveze Slovenije zaslužnim gasilcem, ki so jih prejeli:

1 VRABIČ BRANKO ROGATEC  Gasilska plamenica III. stopnje
2 ČUJEŽ JANKO SVETI ŠTEFAN  Gasilska plamenica II. stopnje
3 KITAK BOŠTJAN DONAČKA GORA  Gasilska plamenica II. stopnje
4 KOVAČIČ BOJAN PRISTAVA PRI MESTINJU  Gasilska plamenica II. stopnje
5 CERINŠEK IVAN MESTINJE  Gasilska plamenica I. stopnje
6 ČAKŠ JOŽE KRISTAN VRH  Gasilska plamenica I. stopnje
7 KOSOVEL DAVORIN MESTINJE  Gasilska plamenica I. stopnje
8 ŠTRAUS SREČKO ŠMARJE PRI JELŠAH  Gasilska plamenica I. stopnje
9 ANDERLIČ SREČKO IMENO  Gasilsko odlikovanje III. stopnje
10 LIPUŠ ANDREJ ŠMARJE PRI JELŠAH  Gasilsko odlikovanje III. stopnje
11 KIDRIČ IVAN ROGAŠKA SLATINA  Gasilsko odlikovanje I. stopnje
12 VONČINA FRANC KOZJE  Gasilsko odlikovanje I. stopnje
13 ŽLENDER FRANC LESIČNO – PILŠTANJ – ZAGORJE  Gasilsko odlikovanje I. stopnje

Ena izmed točk dnevnega reda je bila tudi zamenjava članov Upravnega odbora Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, ki je posledica kadrovskih zamenjav v vodstvih Prostovoljnih gasilskih društev.

Iz Prostovoljnega gasilskega društva Buče je bil v Upravni odbor GZ izvoljen Albin Bizjak, ki je tudi novi predsednik PGD Buče, iz PGD Sveti Štefan je v UO GZ bila izvoljena predsednica PGD Marjanca Žaberl in iz PGD Mestinje je bil v UO GZ izvoljen Pavel Inkret.

????????????????????????????????????   ????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

>

Vam je vsebina všeč? Delite jo na družbena omrežja ali pošljite povezavo prijateljem. Hvala!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •