ČLANI

Občina Šmarje pri Jelšah  

GASILSKO DRUŠTVO PREDSEDNIK POVELJNIK
PGD ŠMARJE PRI JELŠAH
Obrtniška ulica 4
3240 Šmarje pri Jelšah
Andrej Lipuš  

Gaj 6 b

3240 Šmarje pri Jelšah
GSM: 051 318 411

Miha Šket
Belo 12
3240 Šmarje pri Jelšah
GSM: 031 514 848
PGD KRISTAN VRH  

Kristan Vrh 53
3241 Podplat

Peter Vraničar
Kristan Vrh 33
3241 Podplat
GSM: 041 763 588
Jože Čakš
Grliče 25
3241 Podplat
GSM: 031 325 775
PGD MESTINJE  

Mestinje 19

3241 Podplat

Davorin Kosovel  

Mestinje 44 b
3241 Podplat
GSM: 031 844 846

 Jurij Krumpak  

Laše 4
3241 Podplat
GSM: 051 605 931

     
PGD SLADKA GORA  

Sladka Gora 4

3240 Šmarje pri Jelšah

Bojan Kamplet  

Polžanska gorca 18
3240 Šmarje pri Jelšah
GSM: 041 763 057

Barbara Lipavec  

Pijovci 60

3240 Šmarje pri Jelšah
GSM: 040 839 023

PGD SVETI ŠTEFAN  

Sveti Štefan 51

3264 Sveti Štefan

Sebastjan Čuden
 

Sveti Štefan 28
3264 Sveti Štefan
GSM: 041 409 643

Silvester Slatenšek
Grobelce 10
3264 Sveti Štefan
GSM: 041 362 513
PGD ŠENTVID PRI GROBELNEM  

Šentvid pri Grobelnem 30

3231 Grobelno

Natalija Šolinc
Bodrišna vas 18
3231 Grobelno
GSM: 041 763 061
Matej Žogan
Bodrišna vas 11
3231 Grobelno
GSM: 031 480 510
PGD ZIBIKA
Zibika 4A
3253 Pristava
Marko Ketiš
Zibika 45 A
3253 Pristava pri Mestinju
GSM: 041 607 326
Janez Premrl  

Zibiška vas 17
3253 Pristava pri Mestinju
GSM: 041 212 632

GASILSKI POVELJNIK OBČINE: Rok Stiplovšek
Belo 20
3240 Šmarje pri Jelšah
GSM: 051 646 552
 

Občina Rogaška Slatina

GASILSKO DRUŠTVO PREDSEDNIK POVELJNIK
PGD STEKLARNA ROGAŠKA SLATINA
Ulica talcev 1
3250 Rogaška
Andrej Križanec
Spodnje Sečovo 15 A
3250 Rogaška Slatina
GSM: 031 383 102
Luka Bercko  

Prvomajska ulica 15
3250 Rogaška Slatina
GSM: 051 347 600

PGD ROGAŠKA SLATINA
Prvomajska ulica 15 A
3250 Rogaška Slatina
Ivan Povalej  

Tuncovec 15
3250 Rogaška Slatina
GSM: 041 639 538

Aleš Mestinšek
Male Rodne 1 A
3250 Rogaška Slatina
GSM: 031 233 101
     
PGD KOSTRIVNICA
Zg. Kostrivnica 10
3241 Podplat
Peter Volovšek
Sp. Kostrivnica 31
3241 Podplat
GSM: 041 430 408
Janez Bedenik
Zg. Gabernik 77
3241 Podplat
GSM:  041 495  149
PGD SVETI FLORIJAN   

Sv. Florijan 42

3250 Rogaška Slatina

Vlado Krumpak
Cerovec pod Bočem 20
3250 Rogaška Slatina
GSM: 041 794 152
Peter Žerak
Strmec pri Sv. Florijanu 54
3252 Rogatec
GSM: 040 432 859
GASILSKI POVELJNIK OBČINE: Mario Gamilec
Gozdna ulica 2
3250 Rogaška Slatina
GSM: 051 603 507
 

Občina Rogatec

GASILSKO DRUŠTVO PREDSEDNIK POVELJNIK
PGD ROGATEC
Celjska cesta 9
3252 Rogatec
Danijel Lež
Steklarska ul. 20
3252 Rogatec
GSM: 040 647 272
Marijan Čančala  

Steklarska ul.12
3252 Rogatec
GSM: 041 352 276

PGD DOBOVEC PRI ROGATCU
Dobovec pri Rogatcu 35
3252 Rogatec
Zvonko Vražič
Dobovec pri Rogatcu
3252 Rogatec
GSM: 041 763 022
Robert Kotnik
Dobovec pri Rogatcu 25 c
3252 Rogatec
GSM: 040 205 040
PGD DONAČKA GORA  

Donačka Gora 4 C

3252 Rogatec

Andrej Turk  

Tlake 5 b
3252 Rogatec
GSM: 031 338 868

Boštjan Kitak
Tlake 15
3252 Rogatec
GSM: 041 751 826
GASILSKI POVELJNIK OBČINE: Štefan Polajžer
Pot k ribniku 13
3252 Rogatec
GSM: 041 763 972
 

Občina Podčetrtek

GASILSKO DRUŠTVO PREDSEDNIK POVELJNIK
PGD Podčetrtek
Slake 3
3254 Podčetrtek
Jernej Kovačič  

Slake 29

3254 Podčetrtek
GSM: 031 560 524

Sašo Lipošek
Škofja gora 18
3254 Podčetrtek
GSM: 031 474 524
PGD Imeno
Imeno 38 A
3254 Podčetrtek
Blaž Šelekar
Imeno 76
3254 Podčetrtek
GSM: 031 776 741

 Benjamin Alegro

Golobinjek 10

3254 Podčetrtek

GSM: 040 597 073

PGD Pristava pri Mestinju  

Pristava pri Mestinju 27

3253 Pristava pri Mestinju

Dragica Gobec
Cmereška gorca 2
3253 Pristava pri Mestinju
GSM: 041 794 129
Darko Guzej  

Sv. Ema 8 d

3253 Pristava pri Mestinju

GSM: 041 291 349

PGD Polje-Sedlarjevo
Polje ob Sotli 4
3255 Buče
Albin Kidrič  

Prelasko 15
3255 Buče
GSM: 031 309 644

Boris Kidrič
Prelasko 15
3255 Buče
GSM: 041 497 966
PGD Sela-Verače-Virštanj
Sela 23
3254 Podčetrtek
Tomaž Golej
Virštanj 4
3254 Podčetrtek
GSM: 030 464 979
Tine Jurak
Sela 7
3254 Podčetrtek
GSM: 031 458 533
GASILSKI POVELJNIK OBČINE: Sandi Gobec
Cmereška Gorca 2
3253 Pristava pri Mestinju
GSM: 041 793 862
 

Občina Kozje

GASILSKO DRUŠTVO PREDSEDNIK POVELJNIK
PGD Kozje
Kozje 22
3260 Kozje
Anton Oprešnik
Zdole 33 B
3260 Kozje
GSM: 041 314 372
Boštjan Prešiček
Zdole 1
3260 Kozje
GSM: 041 794 045
PGD Buče
Vrenska Gorca 2
3255 Buče
Albin Bizjak  

Buče 9

3255 Buče

GSM: 041 612 651

Kristijan Kajba  

Vrenska Gorca 42

3255 Buče

GSM: 041 699 637

PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje
Lesično 5 C
3261 Lesično
Robert Volavšek
Lesično 31
3261 Lesično
GSM: 070 556 844
Boštjan Oprešnik  

Topolovo 11

3261 Lesično

GSM: 031 798298

PGD Podsreda
Podsreda 31
3257 Podsreda
Jernej Šulc
Podsreda 97
3257 Podsreda
GSM: 070 770 362
Anton Kukovičič
Podsreda 3 a
3257 Podsreda
GSM: 041 369 467
GASILSKI POVELJNIK OBČINE: Janez Oprešnik
Lesično 5 C
3261 Lesično
GSM: 041 794 077
 

Občina Bistrica ob Sotli

GASILSKO DRUŠTVO PREDSEDNIK POVELJNIK
PGD Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli 56
3256 Bistrica ob Sotli
Andrej Knezić
Bistrica ob Sotli 66
3256 Bistrica ob Sotli
GSM:
Bojan Domitrovič  

Ples 7

3256 Bistrica ob Sotli

GSM: 041 800 656

GASILSKI POVELJNIK OBČINE: Anton Kravarič
Kunšperk 14
3256 Bistrica ob Sotli
GSM: 041 763 997
 

>

Vam je vsebina všeč? Delite jo na družbena omrežja ali pošljite povezavo prijateljem. Hvala!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •