O NAS

GASILSKA ZVEZA ŠMARJE PRI JELŠAH

GZ Šmarje pri Jelšah združuje štiriindvajset prostovoljnih gasilskih društev (PGD), ki delujejo na območju občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.

OSNOVNI PODATKI:

SEDEŽ: Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah

PREDSEDNIK: ERIH STRAŠEK
erihVGČ II. st.
Grliče 6 A
3241 Podplat
GSM:041-602-411

POVELJNIK: BOGDAN KRUMPAK

bogdanVGČ II. st.
Kamence  24
3250 Rogaška Slatina
GSM: 041-251-843

TAJNIK: BOJAN HREPEVNIK

VKGČ
Velike Rodne 4
3250 Rogaška Slatina
GSM: 041-793-852

ČASTNI POVELJNIK: ALOJZ TIRGUŠEK
alojzVKGČ II. st.
Ulica na Livado 28
3240 Šmarje pri Jelšah
GSM: 041-763-010

KONTAKTI GZ ŠMARJE PRI JELŠAH:
Tel. številka: (03) 810-12-31
Fax: (03) 810-12-32
Elektronska pošta: gz-smarje@siol.net
Spletna stran: http://gz.smarje.com

 

ČLANI ORGANOV IN KOMISIJ GZ ŠMARJE PRI JELŠAH

UPRAVNI ODBOR

FUNKCIJA
           ČLAN PGD
Strašek Erih Predsednik GZ Mestinje
Krumpak Bogdan Poveljnik GZ Rogaška Slatina
Ketiš Marko Član UO Zibika
Hrepevnik Josipa  Namestnica predsednika GZ  Rogaška Slatina
Kidrič Martin Član UO Steklarna Rogaška Slatina
Golej Tomaž Član UO Sela-Verače-Virštanj
Knezić Andrej Član UO Bistrica ob Sotli
Žaberl Marjanca Član UO Sveti Štefan
Gobec Dragica Pred. Kom. Za veterane Pristava pri Mestinju
Kamplet Bojan Član UO Sladka Gora
Mogu Klavdija Član UO Rogatec
Kovačič Jernej Predsednik komisije za mladino Podčetrtek
Kotnik Kristan Član UO Dobovec pri Rogatcu
Lipuš Andrej Podpredsednik Šmarje pri Jelšah
Šulc Jernej Član UO Podsreda
Perčič Ervin Član UO Kozje
Povalej Ivan Član UO Rogaška Slatina
Kosovel Davorin Član UO Mestinje
Šelekar Blaž Član UO Imeno
Šolinc Natalija Predsednik komisije za članice Šentvid pri Grobelnem
Turk Andrej Član UO Donačka Gora
Kidrič Albin Član UO Polje – Sedlarjevo
Volovšek Peter Član UO Kostrivnica
Vraničar Peter Član UO Kristan Vrh
Krumpak Vlado Član UO Sveti Florijan
Volavšek Robert Član UO Lesično-Pilštanj-Zagorje
Bizjak Albin Član UO Buče

 

POVELJSTVO Član PGD
Krumpak Bogdan Poveljnik GZ Rogaška Slatina
Bercko Luka Namestnik poveljnika GZ Steklarna Rogaška Slatina
Škrablin Primož Podpoveljnik GZ in pov. za izobraževanje Sladka Gora
Gobec Sandi Podpoveljnik GZ in pov. GPO Podčetrtek Pristava pri Mestinju
Jančič Sandi Pomočnik pov. za tekmovanja Mestinje
Lipošek Sašo Pomočnik pov .za vozila in tehniko Podčetrtek
Čančala Marijan Pomočnik pov. za nevarne snovi Rogatec
Koprivc Martin Pomočnik pov. za prvo pomoč Šmarje pri Jelšah
Šelekar Blaž Pomočnik pov . za veze Imeno
Prešiček Boštjan Pomočnik pov. za dihalne naprave Kozje
Polajžer Štefan Poveljnik GPO Rogatec Rogatec
Gamilec Mario Poveljnik GPO Rogaška Slatina Steklarna Rogaška Slatina
Stiplovšek Rok Poveljnik GPO Šmarje pri Jelšah Šmarje pri Jelšah
Oprešnik Janez Poveljnik GPO Kozje Lesično-Pilštanj-Zagorje
Kravarič Anton Poveljnik GPO Bistrica ob Sotli Bistrica ob Sotli

 

NADZORNI ODBOR Član PGD
Mikola Marjan Predsednik Nadzornega odbora GZ Kristan Vrh
Bercko Franc Član NO Steklarna Rogaška Slatina
Osojnik Robert Član NO Podsreda
Pevec Stanislav Član NO Mestinje
Stoklas Alojz Član NO Šmarje pri Jelšah

 

MLADINSKA KOMISIJA ČLAN PGD
Kovačič Jernej Predsednik Podčetrtek
Lupše Blaž Član Šmarje pri Jelšah
Leskovar Urška Članica Šentvid pri Grobelnem
Mlakar Gregor Član Pristava pri Mestinju
Mestinšek Monika Članica Kristan Vrh

 

KOMISIJA ZA ČLANICE ČLAN PGD
Šolinc Natalija Predsednica Šentvid pri Grobelnem
Lipavec Barbara Članica Sladka Gora
Drozg Patricija Članica Pristava pri Mestinju
Strašek Marinka Članica Mestinje
Zakošek Polona Članica Lesično – Pilštanj – Zagorje

 

KOMISIJA ZA VETERANE ČLAN PGD
Gobec Dragica Predsednica Pristava pri Mestinju
Vrčkovnik Silva Članica Šmarje pri Jelšah
Boršič Anton Član Kristan Vrh
Štruklec Štefan Član Šentvid pri Grobelnem
Inkret Pavli Član Mestinje

 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA  
ČLAN PGD
Povalej Ivan Predsednik Rogaška Slatina
Regoršek Janko Član Šmarje pri Jelšah
Slatenšek Martin Član Sveti Štefan
Jančič Aleksander Član Mestinje
Žlender Franc Član Lesično – Pilštanj – Zagorje

 

Gasilske enote v Gasilski zvezi Šmarje pri Jelšah in njihova kategorija:

Prostovoljno gasilsko društvo

Kategorija enote

Naselje

1

BISTRICA OB SOTLI

II. kategorije, prostovoljna GE

BISTRICA OB SOTLI

2

BUČE

I. kategorije, prostovoljna GE

VRENSKA GORCA

3

KOZJE

III. kategorije, prostovoljna GE

KOZJE

4

LESIČNO-PILŠTANJ-ZAGORJE

I. kategorije, prostovoljna GE

LESIČNO

5

PODSREDA

I. kategorije, prostovoljna GE

PODSREDA

6

IMENO

I. kategorije, prostovoljna GE

IMENO

7

PODČETRTEK

III. kategorije, prostovoljna GE

PODČETRTEK

8

POLJE-SEDLARJEVO

I. kategorije, prostovoljna GE

POLJE OB SOTLI

9

PRISTAVA PRI MESTINJU

II. kategorije, prostovoljna GE

PRISTAVA PRI MESTINJU

10

SELA-VERAČE-VIRŠTANJ

II. kategorije, prostovoljna GE

SELA

11

STEKLARNA ROGAŠKA SLATINA

IV. kategorije, prostovoljna GE ali prost. GE s poklicnim jedrom

ROGAŠKA SLATINA

12

KOSTRIVNICA

I. kategorije, prostovoljna GE

ZGORNJA KOSTRIVNICA

13

ROGAŠKA SLATINA

III. kategorije, prostovoljna GE

ROGAŠKA SLATINA

14

SV. FLORJAN

I. kategorije, prostovoljna GE

SV. FLORIJAN

15

DOBOVEC PRI ROGATCU

I. kategorije, prostovoljna GE

DOBOVEC PRI ROGATCU

16

DONAČKA GORA

I. kategorije, prostovoljna GE

DONAČKA GORA

17

ROGATEC

III. kategorije, prostovoljna GE

ROGATEC

18

KRISTAN VRH

II. kategorije, prostovoljna GE

KRISTAN VRH

19

MESTINJE

I. kategorije, prostovoljna GE

MESTINJE

20

SLADKA GORA

I. kategorije, prostovoljna GE

SLADKA GORA

21

SVETI ŠTEFAN

II. kategorije, prostovoljna GE

SVETI ŠTEFAN

22

ŠENTVID PRI GROBELNEM

II. kategorije, prostovoljna GE

ŠENTVID PRI GROBELNEM

23

ŠMARJE PRI JELŠAH

IV. kategorije, prostovoljna GE ali prost. GE s poklicnim jedrom

ŠMARJE PRI JELŠAH

24

ZIBIKA

I. kategorije, prostovoljna GE

ZIBIKA

>

Vam je vsebina všeč? Delite jo na družbena omrežja ali pošljite povezavo prijateljem. Hvala!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •