Kviz gasilske mladine GZ Šmarje pri Jelšah 2019

V nedeljo, 10. marca je v gasilskem domu PGD Sladka Gora potekal KVIZ gasilske mladine Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah 2019. Mladi so se pomerili v teoretičnih in praktičnih znanjih iz gasilstva. Tekmovali so v kategoriji PIONIRJEV, MLADINCEV in GASILCEV PRIPRAVNIKOV. Najboljše prve tri uvrščene ekipe iz vsake kategorije se bodo udeležile Regijskega kviza gasilske mladine celjske regije, ki bo v nedeljo 17.3.2019 v Radečah.

Rezultati:

Pionirji

Mladinci

Gasilci pripravniki >

Srečanje vodstev GZ Šmarje pri Jelšah in Vatrogasne zajednice krapinsko- zagorske županije

V petek, 30.11.2018 sta se v Veračah na delovnem sestanku sestali vodstvi Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah in Vatrogasne zajednice krapinsko – zagorske županije. Na srečanju so se jim pridružili in jim spregovorili tudi Predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, župan občine Podčetrtek Peter Misja, regijski gasilski poveljnik Bojan Hrepevnik, županja občine Kraljevac na Sutli Danijela Pongrac, namestnik župana občine Zagorska sela Mirko Maček, vodja področne izpostave Uprave za zaščito in reševanje Krapina Dražen Strabić in podžupan občine Podčetrtek Marko Jurak.

Na delovnem sestanku sta predsednika ( Erih Strašek, Stjepan Skuliber) in poveljnika (Bogdan Krumpak, Marijan Lovrenčić) podali pregled skupnih aktivnosti v letu 2018 ter predlagali program sodelovanja v letu 2019.

Sedmim zaslužnim in VZ KZŽ za medsebojno sodelovanje med obema gasilskima zvezama so bila podeljena priznanja GZ Šmarje pri Jelšah. >

Gasilsko mladinsko tekmovanje GZ 2018

Na športnih igriščih 2. OŠ v Rogaški Slatini je v nedeljo dopoldan, 7. oktobra 2018  potekalo Tekmovanje gasilske zveze za gasilsko mladino. Prav tako so se na tem tekmovanju med sabo pomerile tekmovalne enote iz drugih GZ, ki tekmujejo v pokalnem mladinskem in pionirskem tekmovanju celjske regije. Na tekmovanju GZ Šmarje pri Jelšah je skupaj nastopilo 45 tekmovalnih enot. Prisotne so pozdravili podžupan Občine Rogaška Slatina Martin Kidrič, Predsednik GZ Šmarje pri Jelšah Erih Strašek, predsednik GZ Zreče – Vitanje Simon Kotnik ter regijski poveljnik Bojan Hrepevnik.

Rezultati:

PIONIRKE

PIONIRJI

MLADINKE

MLADINCI >

Državno gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta 2018

V Gornji Radgoni je 22.9. in 23.9.2018 potekalo Državno gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta 2018. Tega tekmovanja so se udeležile tekmovalne enote, ki so se v letu 2017 na tekmovanju gasilske zveze kvalificirale na regijsko tekmovanje in prav tako v jeseni 2017 na regijskem tekmovanju MH v Zrečah dosegle uvrstitev med prve tri v posamezni kategoriji.

V soboto, 22.9.2018 je bilo na površinah Pomurskega sejmišča tekmovanje pionirjev, pionirk, mladincev in mladink. Pomerili so se v mokri vaji s hidrantom, vaji z vedrovko, štafetnim prenosom vode, razvrščanju ter mladinci in mladinke tudi v teoretičnem znanju.

Rezultati:

Pionirke PGD Šentvid pri Grobelnem  13. mesto  ( od 44 TE)

Mladinke PGD Pristava pri Mestinju  15.mesto  (od 43 TE)

Mladinke PGD Šentvid pri Grobelnem  33. mesto  ( od 43 TE)

Mladinci PGD Pristava pri Mestinju   odlično 5.mesto  (od 52 TE)

 

V nedeljo, 23.9.2018 so se med sabo pomerili člani A, članice A, člani B in članice B v Taktični mokri vaji, razvrščanju in teoretičnem testiranju. Starejši gasilci in starejše gasilke pa so izvajali vajo s hidrantom – suha izvedba in vajo raznoterosti.

Rezultati tekmovalnih enot Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah:

Članice A PGD Mestinje 11.mesto med 45 tekmovalnimi enotami.

Članice B PGD Šentvid pri Grobelnem 31.mesto.

Člani B PGD Mestinje 6.mesto in

Člani B Pristava pri Mestinju 15.mesto od 44 tekmovalnih enot.

Starejše gasilke PGD Kozje 31. mesto. >

Regijska in Državna gasilska orientacija gasilske mladine 2018

Rečica pri Laškem, 9. september 2018

Gasilsko zvezo Šmarje pri Jelšah so na regijski Orientaciji celjske regije zastopale sledeče tekmovalne ekipe in zasedle odlične uvrstitve:

Pionirji Pristava pri Mestinju 1      –       1. mesto

Pionirji Lesično-Pilštanj-Zagorje 1     –   2. mesto

Pionirji Podčetrtek 1           –        10. mesto

Pionirke Imeno      –     1. mesto

Pionirke Kristan Vrh     –     5.mesto

Mladinci Kristan Vrh 1    –     1. mesto

Mladinci Lesično-Pilštanj-Zagorje      –     2.mesto

Mladinci Pristava pri Mestinju 1       –      6.mesto

Mladinke Kristan Vrh      –        1.mesto

Mladinke Lesično-Pilštanj-Zagorje 1        –       8.mesto

Gasilci pripravniki Sela-Verače-Virštanj    –       1.mesto

Gasilci pripravniki Polje-Sedlarjevo     –      5.mesto

Gasilke pripravnice Buče     –    2.mesto

Gasilke pripravnice Podčetrtek      –   3.mesto

Prve dve uvrščene tekmovalne ekipe iz regijske Orientacije so se 15. septembra v Moravčah udeležile 21. Državnega tekmovanja v gasilski orientaciji, kjer so zastopali svoja prostovoljna gasilska društva, Gasilsko zvezo Šmarje pri Jelšah in celjsko regijo. V posameznih kategorijah je nastopilo 35 tekmovalnih enot iz celotne Slovenije.

Rezultati:

Pionirke Imeno 15. mesto

Pionirji Lesično-Pilštanj-Zagorje     –   4. mesto

Pionirji Pristava pri Mestinju     –       11. mesto

Mladinke Kristan Vrh      –        16.mesto

Mladinci Kristan Vrh     –     20. mesto

Mladinci Lesično-Pilštanj-Zagorje      –     26.mesto

Gasilke pripravnice Buče     –    17.mesto

Gasilci pripravniki Sela-Verače-Virštanj    –       15.mesto

 

  >

Člansko tekmovanje GZ Šmarje pri Jelšah

V nedeljo, 10.6.2018 so se v gasilskih disciplinah med sabo pomerile tekmovalne enote članov A, članic A, članov B, članic B, starejših gasilcev in starejših gasilk iz PGD v Gasilski zvezi Šmarje pri Jelšah. Gasilsko tekmovanje je potekalo na športnih igriščih pri OŠ v Rogatcu. Tekmovalnim enotam GZ Šmarje pri Jelšah so se pridružile tudi štiri tekmovalne enote iz Vatrogasne zajednice Krapinsko zagorske županije.

Rezultati:

 

Člani A

Članice A

Člani B

Članice B

Starejši gasilci

Starejše gasilke

 

 

  >

Gasilska orientacija mladine GZ Šmarje pri Jelšah

V Polju ob Sotli je v nedeljo 13.5.2018 potekalo tekmovanje v gasilski orientaciji za pionirje, pionirke, mladince, mladinke, gasilce pripravnike in gasilke pripravnice iz Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah. V lepem vremenu je nastopilo 88 tekmovalnih ekip – trojk mladih gasilcev, ki so pokazali izredno dobro znanje iz orientacije in gasilskih veščin. Na zaključku tekmovanja  so se razglasili rezultati in podelila priznanja ter najboljšim trem ekipam iz posamezne kategorije tudi pokali in medalje. Ob tej priložnosti so vse sodelujoče na Orientaciji GZ pozdravili Župan Občine Podčetrtek Peter Misja, predsednik GZ Šmarje pri Jelšah Erih Strašek, poveljnik GZ Bogdan Krumpak, predsednik gostitelja orientacije PGD Polje – Sedlarjevo Albin Kidrič, predsednik komisije za mladino pri GZ Jernej Kovačič in regijski poveljnik Bojan Hrepevnik.

Rezultati:

PIONIRKE

PIONIRJI

MLADINKE

MLADINCI

GASILKE PRIPRAVNICE

GASILCI PRIPRAVNIKI

 

  >