Člansko tekmovanje GZ Šmarje pri Jelšah

V nedeljo, 10.6.2018 so se v gasilskih disciplinah med sabo pomerile tekmovalne enote članov A, članic A, članov B, članic B, starejših gasilcev in starejših gasilk iz PGD v Gasilski zvezi Šmarje pri Jelšah. Gasilsko tekmovanje je potekalo na športnih igriščih pri OŠ v Rogatcu. Tekmovalnim enotam GZ Šmarje pri Jelšah so se pridružile tudi štiri tekmovalne enote iz Vatrogasne zajednice Krapinsko zagorske županije.

Rezultati:

 

Člani A

Članice A

Člani B

Članice B

Starejši gasilci

Starejše gasilke

 

 

  >

Gasilska orientacija mladine GZ Šmarje pri Jelšah

V Polju ob Sotli je v nedeljo 13.5.2018 potekalo tekmovanje v gasilski orientaciji za pionirje, pionirke, mladince, mladinke, gasilce pripravnike in gasilke pripravnice iz Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah. V lepem vremenu je nastopilo 88 tekmovalnih ekip – trojk mladih gasilcev, ki so pokazali izredno dobro znanje iz orientacije in gasilskih veščin. Na zaključku tekmovanja  so se razglasili rezultati in podelila priznanja ter najboljšim trem ekipam iz posamezne kategorije tudi pokali in medalje. Ob tej priložnosti so vse sodelujoče na Orientaciji GZ pozdravili Župan Občine Podčetrtek Peter Misja, predsednik GZ Šmarje pri Jelšah Erih Strašek, poveljnik GZ Bogdan Krumpak, predsednik gostitelja orientacije PGD Polje – Sedlarjevo Albin Kidrič, predsednik komisije za mladino pri GZ Jernej Kovačič in regijski poveljnik Bojan Hrepevnik.

Rezultati:

PIONIRKE

PIONIRJI

MLADINKE

MLADINCI

GASILKE PRIPRAVNICE

GASILCI PRIPRAVNIKI

 

  >

63. Skupščina Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah

V dvorani Doma krajanov Podsreda je v petek, 6.4.2017 potekala 63. Skupščina GZ Šmarje pri Jelšah. Ta skupščina je bila tudi volilna, saj je letos potekel petletni mandat funkcionarjema in organom GZ Šmarje pri Jelšah. Na Skupščini je bila prisotna Županja Občine Kozje Milenca Krajnc, ki je pozdravila prisotne v imenu vseh šestih županov UE Šmarje pri Jelšah. Prisotna sta bila tudi Župan Občine Rogatec Martin Mikolič in župan Občine Podčetrtek Peter Misja. Izpostavo URSZR Celje je predstavljala g. Anita Fir, Gasilsko Zvezo Slovenije pa Bojan Hrepevnik. Prisotna sta bila tudi predstavnika PP Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah. Skupščine so se poleg delegatov in vodstva GZ Šmarje pri Jelšah udeležili tudi predstavniki GZ celjske regije, prijateljskih GZ in GZ iz Republike Hrvaške.

Po predstavitvi in sprejetju poročil o delu in finančnih tokovih v letu 2017 je sledila razrešnica vodstvu in organom GZ Šmarje pri Jelšah za mandatno obdobje 2013- 2018. Takoj zatem so potekale volitve funkcionarjev in organov GZ Šmarje pri Jelšah za mandatno obdobje 2018 – 2023. Za predsednika je bil izvoljen Erih Strašek, njegova namestnica je Josipa Hrepevnik, Poveljnik GZ je Bogdan Krumpak, njegov namestnik pa je Luka Bercko. Predsednik je predstavil člane UO, ki so jih delegirala PGD. Prav tako je tudi poveljnik prebral imena članov poveljstva. Vsi so bili soglasno potrjeni. Za člane NO so se izvedle tajne volitve saj se je izmed sedmih kandidatov izbiralo pet. Z največ glasovi med petimi izvoljenimi kandidati NO je Marjan Mikola postal predsednik Nadzornega odbora GZ Šmarje pri Jelšah.

Delovno predsedstvo Skupščine GZ 2018                                                                                                                                            Delovno predsedstvo Skupščine GZ

Podeljena so bila tudi odlikovanja Gasilske Zveze Slovenije naslednjim članom:

Član Član organizacija Podeljeno odlikovanje
1 CVETANOVIČ VINCENC 1049 – BISTRICA OB SOTLI 33 – Odlikovanje za posebne zasluge
2 ČOKL VINKO 1063 – ROGAŠKA SLATINA 30 – Gasilsko odlikovanje II. stopnje
3 DEČMAN FRANCI 1073 – ŠMARJE PRI JELŠAH 26 – Gasilska plamenica III. stopnje
4 DROFENIK ZVONKO 1058 – PRISTAVA PRI MESTINJU 30 – Gasilsko odlikovanje II. stopnje
5 KUTERNIK JAKOB 1067 – ROGATEC 29 – Gasilsko odlikovanje III. stopnje
6 MIKOLIČ PETER 1066 – DONAČKA GORA 27 – Gasilska plamenica II. stopnje
7 RECKO LEOPOLD 1071 – SVETI ŠTEFAN 27 – Gasilska plamenica II. stopnje
8 SLATENŠEK SILVESTER 1071 – SVETI ŠTEFAN 27 – Gasilska plamenica II. stopnje
9 VRANIČAR PETER 1068 – KRISTAN VRH 30 – Gasilsko odlikovanje II. stopnje
10 ZAGOREC ROBERT 1051 – KOZJE 29 – Gasilsko odlikovanje III. stopnje
11 ZIDAR IRENA 1052 – LESIČNO – PILŠTANJ – ZAGORJE 29 – Gasilsko odlikovanje III. stopnje
12 ALEGRO LEOPOLD 1055 – IMENO 28 – Gasilska plamenica I. stopnje
13 MISJA PETER 1055 – IMENO 31 – Gasilsko odlikovanje I. stopnje
14 PREBIL MIRAN 1055 – IMENO 30 – Gasilsko odlikovanje II. stopnje
15 ŠELEKAR DARKO 1055 – IMENO 31 – Gasilsko odlikovanje I. stopnje
16 ŠELEKAR ROMAN 1055 – IMENO 27 – Gasilska plamenica II. stopnje

Odlikovanci GZS 2018

Prejemniki odlikovanj GZS >

Predstavitev kandidacijske liste za volitve funkcionarjev in organov GZ v mandatnem obdobju 2018-2023

KANDIDACIJSKA KOMISIJA

GZ ŠMARJE PRI JELŠAH

Datum: 21.3.2018

KANDIDATI ZA FUNKCIONARJA IN ORGANE GASILSKE ZVEZE  ŠMARJE PRI JELŠAH

Kandidacijska komisija za volitve predsednika, poveljnika in organov GZ Šmarje pri Jelšah za mandatno obdobje 2018-2023 je na svoji 2. seji 12.3.2018 odpirala in obravnavala prispele kandidature za predsednika GZ, poveljnika GZ,  namestnika predsednika, namestnika poveljnika, člane UO, člane poveljstva in člane NO,  ki so prispele s pošto na naslov GZ. Na 3. Seji, ki je bila 20.3.2018 pa so odpirali dopolnitve k kandidaturam in pripravili kandidacijsko listo, ki jo bo predlagala 06.04.2018 Skupščini GZ Šmarje pri Jelšah v izvolitev.

1) Kandidat za predsednika GZ Šmarje pri Jelšah

Priimek in ime Letnica rojstva Stopnja spl. izobrazbe Gasilski čin Član PGD
Strašek Erih 1961 VI. VGČ II. St. Mestinje

2) Kandidat za poveljnika GZ Šmarje pri Jelšah

Priimek in ime Letnica rojstva Stopnja spl. izobrazbe Gasilski čin Član PGD
Krumpak Bogdan 1964 V. VGČ II. St. Rogaška Slatina

3) Kandidatka za namestnika predsednika GZ Šmarje pri Jelšah

Priimek in ime Letnica rojstva Stopnja spl. izobrazbe Gasilski čin Član PGD
Hrepevnik Josipa 1963 VII. VGČ org. I. St. Rogaška Slatina

4) Kandidat za namestnika poveljnika GZ Šmarje pri Jelšah

Priimek in ime Letnica rojstva Stopnja spl. izobrazbe Gasilski čin Član PGD
Bercko Luka 1974 VII. VGČ II. St. Steklarna Rogaška Slatina

5) Kandidati za člane Nadzornega odbora GZ Šmarje pri Jelšah

Priimek in ime Letnica rojstva Stopnja spl. šolske izobrazbe Gasilski čin Član PGD
Pevec Stanislav 1971 VI. GČ II. St. Mestinje
Bercko Franc 1950 V. VGČ II. St. Steklarna Rogaška Slatina
Osojnik Robert 1980 V. NGČ II. St. Podsreda
Žlender Franc 1962 IV. GČ I. St. Lesično-Pilštanj-Zagorje
Žogan Branislav 1960 VI. GČ II. St. Šentvid pri Grobelnem
Stoklas Alojz 1967 IV. GČ II. St. Šmarje pri Jelšah
Mikola Marjan 1955 V. VGČ II. St. Kristan Vrh

6) Kandidati za člane Upravnega odbora GZ Šmarje pri Jelšah

Priimek in ime Letnica rojstva STOPNJA SPLOŠNE IZOBRAZBE GASILSKI ČIN ČLAN PGD
Strašek Erih 1961 VI. VGČ II. St. Mestinje
Hrepevnik Josipa 1963 VII. VGČ org.I.St. Rogaška Slatina
Krumpak Bogdan 1964 V. VGČ II. St. Rogaška Slatina
Ketiš Marko 1968 V. G Zibika
Kidrič Martin 1951 V. VGČ II. St. Steklarna Rogaška Slatina
Golej Tomaž 1997 III. G Sela-Verače-Virštanj
Knezič Andrej 1982 V. G I. st. Bistrica ob Sotli
Žaberl Marjanca 1989 VI/2 VG I.St. Sveti Štefan
Gobec Dragica 1953 V. GČ II. St. Pristava pri Mestinju
Kamplet Bojan 1975 V. Sladka Gora
Mogu Klavdija 1981 V. Rogatec
Kovačič Jernej 1987 V. VG I.St. Podčetrtek
Kotnik Kristan 1954 IV. GČ II. St. Dobovec pri Rogatcu
Lipuš Andrej 1981 V. GČ I.St. Šmarje pri Jelšah
Šulc Jernej 1991 V. G I. st. Podsreda
Perčič Ervin 1968 VII. GČ II. st Kozje
Povalej Ivan 1967 III. NGČ Rogaška Slatina
Kosovel Davorin 1966 IV. GČ II. St. Mestinje
Šelekar Blaž 1987 VII. Imeno
Šolinc Natalija 1971 V. GČ II. St. Šentvid pri Grobelnem
Turk Andrej 1981 VII. G I. st. Donačka Gora
Kidrič Albin 1951 V. GČ II.St. Polje – Sedlarjevo
Volovšek Peter 1972 V. G Kostrivnica
Vraničar Peter 1966 VII. VGČ II. St. Kristan Vrh
Krumpak Vlado 1979 III. GČ II. St. Sveti Florijan
Volavšek Robert 1973 V. GČ I. St. Lesično-Pilštanj-Zagorje
Bizjak Albin 1975 IV. GČ II. St. Buče

7) Kandidati za člane Poveljstva GZ Šmarje pri Jelšah

Priimek in ime  Letnica rojstva Stopnja spl. izobrazbe Gasilski čin Član PGD
Krumpak Bogdan 1964 V. VGČ II. St. Rogaška Slatina
Bercko Luka 1974 VII. VGČ II. St. Steklarna Rogaška Slatina
Škrablin Primož 1985 VII. VGČ Sladka Gora
Gobec Sandi 1980 V. VGČ I. St. Pristava pri Mestinju
Jančič Sandi 1962 V. VGČ II. St. Mestinje
Čančala Marijan 1975 V. GČ I. St. Rogatec
Koprivc Martin 1966 IV. VGČ II. St. Šmarje pri Jelšah
Lipošek Sašo 1984 V. GČ I.St. Podčetrtek
Šelekar Blaž 1987 VII. Imeno
Prešiček Boštjan 1972 V. GČ II. St. Kozje
Polajžer Štefan 1964 V. GČ I. St. Rogatec
Gamilec Mario  1985  VI/2  GČ  Steklarna Rogaška Slatina
Stiplovšek Rok  1986  V.  GČ I. St.  Šmarje pri Jelšah
Oprešnik Janez 1961 IV. VGČ II. St. Lesično-Pilštanj-Zagorje
Kravarič Anton 1973 IV. GČ II. St. Bistrica ob Sotli

>

Kviz gasilske mladine celjske regije 2018

Odličen uspeh mladih gasilcev Gasilske zveze Šmarje pri jelšah na Kvizu gasilske mladine celjske regije 2018, ki je bil v soboto, 10.3.2018 v Osnovni šoli Ljubečna.

Pionirji PGD Pristava pri Mestinju 1. mesto

Mladinci PGD Kristan Vrh 2. mesto

Mladinci PGD Buče  3. mesto

Te ekipe so se uvrstile na Državni kviz 2018, ki bo v Trbovljah, 17.3.2018.

Ostale uvrstitve:

Pionirji PGD Kristan Vrh 6. mesto

Pionirji PGD Podčetrtek 20. mesto

Mladinci PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje  11. mesto

Gasilci pripravniki PGD Mestinje 5.mesto

Gasilci pripravniki PGD Podčetrtek 8.mesto

Gasilci pripravniki PGD Šmarje pri Jelšah 11.mesto

>

Kviz gasilske mladine GZ Šmarje pri Jelšah

V gasilskem domu Prostovoljnega gasilskega društva Rogaška Slatina so se v nedeljo 4. marca 2018 v teoretičnih in praktičnih znanjih iz gasilstva pomerili mladi gasilci Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah. Kviza so se udeležili mladi gasilci v pionirski, mladinski in kategoriji gasilcev pripravnikov. Pionirskih ekip je bilo 18, mladinskih 31 in 4 ekipe gasilcev pripravnikov. Na zaključku tekmovanja je mlade gasilce, njihove mentorje, Tekmovalni odbor, sodnike in ostale zadolžene za izvedbo kviza ter člane gostitelja Kviza v imenu Občin v GZ Šmarje pri Jelšah pozdravil Podžupan občine Rogaška Slatina Martin Kidrič.

Prve tri uvrščene tekmovalne ekipe iz vsake kategorije se bodo 10.3.2018 udeležile regijskega kviza gasilske mladine celjske regije, ki bo v Osnovni Šoli Ljubečna.

Pionirji Rezultati 2018 KVIZ GZ Šmarje pri Jelšah

Mladinci Rezultati 2018 KVIZ GZ Šmarje pri Jelšah

Pripravniki Rezultati 2018 KVIZ GZ Šmarje pri Jelšah

>

V Gasilski zvezi Šmarje pri Jelšah 14 novih gasilskih častnikov

27 gasilcev celjske regije je v soboto 27.1.2018 z praktičnim delom zaključnega izpita uspešno zaključilo tečaj za gasilskega častnika. Med temi jih je kar 14 iz Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah.

PGD Steklarna – Gaberšek Aleš

PGD Šentvid pri Grobelnem – Gajšek Klemen, Gobec Sebastjan, Pahole Jože

PGD Mestinje – Vizjak Gašper, Strašek Tadej

PGD Rogatec – Šurbek Tjaša, Mogu Klavdija

PGD Šmarje pri Jelšah – Vrbek Domen, Lupše Blaž, Šket Janko

PGD Rogaška Slatina – Kos Uroš

PGD Sveti Štefan – Slatenšek Silvester

PGD Zibika – Drame Dominik

Teoretičen del izpita

 

Praktične vaje v Šmarju pri Jelšah – Vodja intervencije z vodji oddelkov

Zaključek praktičnih vaj iz gasilske taktike v Šmarju pri Jelšah

Ocenjevanje dela vodje intervencije

Gasilska slika po uspešnem zaključku izobraževanja za gasilskega častnika

Še ena slika novih gasilskih častnikov v celjski regiji >

VOLITVE ZA FUNKCIONARJE IN ORGANE GZ ŠMARJE PRI JELŠAH – 2018-2023

VOLITVE ZA FUNKCIONARJE IN ORGANE GZ ŠMARJE PRI JELŠAH  –   2018-2023

Kandidacijska komisija GZ Šmarje pri Jelšah je na svoji 1.seji oblikovala in potrdila RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLITVE ORGANOV IN FUNKCIONARJEV NA SKUPŠČINI GZ ŠMARJE PRI JELŠAH ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2023, ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL ter OBRAZCE za predlaganje kandidatov.

 

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA GZ Šmarje pri Jelšah 2018-2023.pdf

Rokovnik volilnih opravil za volitve v GZ Šmarje pri Jelšah 2018-2023.pdf

Obrazec – Kandidat za Predsednika GZ

Obrazec – Kandidat za Poveljnika GZ

Obrazec-Kandidati-za-člane-UO

Obrazec – Kandidati za NO GZ

Obrazec – Soglasje in izjava h kandidaturi

>