Skupščina Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah

V petek, 19. junija 2020 je v Domu krajanov Lesično GZ Šmarje pri Jelšah izvedla svojo 65. redno letno Skupščino. Skupščina je bila sicer že predvidena za 3. april ampak se je zaradi epidemije koronavirusa morala prestaviti na poznejši čas. Pri izvedbi Skupščine so veljali ukrepi predpisani s strani NIJZ. To je bil razlog tudi za okrnjeno število povabljenih. Kljub temu so se Skupščine udeležili: predstavnica GZS-namestnica predsednika GZS Janja Kramar Stajnko, gasilski poveljnik celjske regije Bojan Hrepevnik, župan Občine Bistrica ob Sotli – Franjo Debelak, župan Občine Podčetrtek – Peter Misja,  županja Občine Kozje – Milenca Krajnc, župan Občine Rogatec – Martin Mikolič, namestnica župana Občine Šmarje pri Jelšah – Nina Anderlič Petek, častni poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah in nosilec priznanja Matevža Haceta Alojz Tirgušek, 24 delegatov PGD, člani Upravnega odbora GZ Šmarje pri Jelšah, Člani Poveljstva GZ, člani NO, prejemniki odlikovanj GZ Slovenije ter predstavniki medijev (Rogaške novice in OKO).

Po prebranih in sprejetih poročilih za leto 2019 in planih za leto 2020 ter podeljenih odlikovanjih GZS je bila dana beseda gostom.

V imenu vseh županov UE Šmarje pri Jelšah je prisotne pozdravila in nagovorila Županja Občine Kozje ga. Milenca Krajnc. Spregovorili so tudi namestnica predsednika GZS, regijski gasilski poveljnik Bojan Hrepevnik in častni poveljnik GZ Alojz Tirgušek.

Odlikovanja in plamenice GZS je prejelo 28 odlikovancev.

Prejemniki Plamenic GZS
Prejemniki Odlikovanj GZS
Prejemnik Odlikovanja za posebne zasluge.
Vam je vsebina všeč? Delite jo na družbena omrežja ali pošljite povezavo prijateljem. Hvala!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •